Aanmelding en inschrijving

Uiterlijk 8 februari 2018 is het definitieve basisschooladvies bekend van de leerlingen uit groep 8. Ouders ontvangen van de basisschool een formulier met het schooladvies en lijst met de geschikte scholen. Hieruit maken de ouders een keuze. Zij maken een voorkeurslijst van scholen. Op deze lijst kan worden aangeven of de leerling voorrang heeft op één van de vermelde scholen.

Ouders wordt geadviseerd méér dan vijf scholen te vermelden op de voorkeurslijst. Dat vergroot de kans op plaatsing.

De voorkeurslijst en het formulier met schooladvies leveren ouders in op de meest favoriete school voor hun kind. Leerlingen met een schooladvies havo, havo/vwo of vwo kunnen zich aanmelden op het Maerlant-Lyceum. Broertjes en zusjes van zittende leerlingen worden met voorrang geplaatst. De school zal maximaal 168 leerlingen plaatsen: 84 in de brugklas gymnasium en 84 in de brugklas havo/vwo.

Bij aanmelding moeten de volgende documenten worden ingeleverd:
  • De voorkeurslijst
  • Het formulier met het schooladvies
  • Het aanmeldformulier voor het Maerlant-Lyceum 
  • Een kopie van ID van de betrokken leerling
Het aanmeldingsformulier kunt u van te voren thuis òf ter plaatse op het moment van aanmelding invullen. Het aanmeldingsformulier vindt u hier.

Het Maerlant-Lyceum heeft de volgende tijden voor aanmelding bij de administratie (begane grond).

Datum  Tijd 
Maandag 12 februari 2018
Van 17:00 uur tot 18:30 uur
Woensdag 14 februari 2018 Van 12:00 uur tot 16:00 uur
Maandag 19 februari 2018 Van 17:00 uur tot 18:30 uur
Woensdag 21 februari 2018 Van 12:00 uur tot 16:00 uur
Vrijdag 23 februari 2018
(Laatste mogelijkheid voor aanmelding)
Van 15:00 uur tot 16:30 uur


De eerste inschrijfperiode is van 12 februari t/m 23 februari. De volgende mogelijkheid is pas op 9 april. Een aantal scholen voor voortgezet onderwijs zal dan waarschijnlijk geen plaats meer hebben!

Bij over-aanmelding zal worden geloot, met inachtneming van de voorrangsregel voor broertjes en zusjes. Bij de loting wordt rekening gehouden met het uitgangspunt dat we maximaal 168 leerlingen plaatsen: 84 in de brugklas gymnasium en 84 in de brugklas havo/vwo. Als er een over-aanmelding is in één van de categorieën gymnasium of havo/atheneum, wordt alleen in die groep geloot en wel zodanig dat maximaal 168 leerlingen worden geplaatst. Leerlingen die op de meest favoriete school worden uitgeloot, doen mee in een centrale loting en matching van BOVO Haaglanden.

Op 6 april 2018 ontvangen ouders bericht, of hun kind geplaatst is op één van de favoriete scholen.

Het Maerlant-Lyceum publiceert op 6 april op de website een overzicht van alle geplaatste leerlingen in de brugklassen 2018-2019.
Meer informatie over de overstap en PO naar VO binnen Haaglanden is te vinden op www.bovohaaglanden.nl.

Voor de aanmelding en inschrijving in beeld klik hier of bekijk het filmpje bovenaan de pagina.
Aanmelding en inschrijving