Robotica en techniek

Robotica

Robotica neemt al vele jaren een bijzondere plek in op het Maerlant. Onder leiding van natuurkundedocent dhr. Zegwaard bouwen leerlingen tijdens tussenuren en in hun vrije tijd aan de meest fantastische robots in een aparte roboticaruimte. Het buiten-curriculaire robotica-onderwijs op het Maerlant is uniek in Nederland. De roboticateams van het Maerlant doen mee aan verschillende wedstrijden

First Lego League
Sinds de start van de First Lego League (FLL) in 2003 nemen leerlingenteams uit de onderbouw deel aan deze roboticacompetitie. De teams van het Maerlant hebben in de afgelopen jaren meer dan 30 prijzen gewonnen in Nederland, Europa en de Verenigde Staten.

First Tech Challenge
Leerlingen uit de bovenbouw, maar ook studenten van hogescholen en universiteiten, doen mee aan de First Tech Challenge (FTC). De voertaal, van logboeken tot presentaties, is Engels. De winnaar van de Europese finale in maart mag in de zomer naar St. Louis (USA). In 2014 won het Maerlant in St. Louis de ‘Motivation-award’.

World Robot Olympiad
Het Maerlant roboticateam doet als een van de weinige Nederlandse teams mee aan de World Robot Olympiad (WRO). Elk jaar is de Europese finale in Dortmund. De FLL-teams uit de onderbouw doen mee de Junior WRO, de FTC- leerlingen uit de bovenbouw aan de Senior WRO.

Technische commissie

De Technische Commissie (TC) zorgt voor geluid en licht tijdens bijeenkomsten en optredens op school. Leerlingen die geïnteresseerd zijn in techniek stromen in de onderbouw in en worden begeleid door bovenbouwleerlingen. Uiteindelijk kunnen deze onderbouwers na een aantal jaren zelfstandig producties draaien en ook weer een coachende rol op zich nemen. Dhr. Zegwaard, docent natuurkunde, begeleidt de TC.

Kangoeroewedstrijd en olympiades

Jaarlijks doet een groot aantal leerlingen van de school mee aan de Kangoeroewedstrijd: een Europese wiskundewedstrijd met uitdagende vraagstukken en puzzels.

Ook kunnen leerlingen meedoen aan verschillende (bèta-)wedstrijden voor getalenteerde leerlingen, de olympiades. In de afgelopen jaren namen leerlingen o.a. deel aan de aardrijkskunde-, biologie-, scheikunde- en wiskundeolympiade.

Robotica en techniek