Schoolkrant en jaarboek

Schoolkrant

Het Maerlant heeft een eigen schoolkrant, de Canto. Leerlingen verzorgen de redactie.

Jaarboek

Onder begeleiding van een docent stelt een redactie van leerlingen een speciaal jaarboek samen voor de eindexamenkandidaten van 5 havo en 6 vwo. Zij ontvangen het jaarboek bij de diploma-uitreiking.
Schoolkrant en jaarboek