Inspraak medewerkers

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) adviseert het bestuur en de schoolleiding over beleidszaken en stemt al dan niet in met voorgenomen besluiten. In de MR zijn medewerkers, leerlingen en ouders vertegenwoordigd. De MR komt regelmatig, maar minimaal tweemaal per jaar, samen om te overleggen, al dan niet in aanwezigheid van de rector.
Samenstelling MR
Inspraak medewerkers