Extra aandacht bètaonderwijs
Op het Maerlant wordt veel tijd en aandacht besteed aan de bètavakken. Bètaonderwijs stimuleert het analytisch denken en de creativiteit. Bovendien geeft een bèta-achtergrond veel vrijheid in de studie- en beroepskeuze. 

De school doet mee aan het bètaprogramma Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland). Dit programma richt zich op nauwe samenwerking tussen technische bedrijven en havo/vwo-scholen. Het Maerlant is in dit kader verbonden aan Shell.

De school organiseert jaarlijks een groot aantal bètagerelateerde activiteiten. In alle leerjaren worden regelmatig bètatechnische excursies georganiseerd en gastlessen gegeven, zoals de Career Day, Vaar je rijk, Shell Energy Lab, Discovery Truck en een bezoek aan het boorkernenlab.

Elk jaar brengen leerlingen met biologie en interesse in een medische studie een bezoek aan de snijzaal van het Erasmus Medisch Centrum. Daarnaast worden jaarlijks twee getalenteerde 4-vwo'ers met interesse in geneeskunde en wetenschappelijk onderzoek voorgedragen voor de Junior Med School van de Erasmus Universiteit.

Het Maerlant besteedt veel aandacht aan de voorlichting over bèta en techniek bij de profielkeuze in de 3e klas en de beroepskeuze in de bovenbouw, zodat elke leerling een goede keuze kan maken voor de toekomst. Verder kunnen leerlingen met een Natuur-profiel op het Maerlant het vak Natuur, Leven en Technologie (NLT) kiezen. Daarnaast wordt het keuzevak Wiskunde D, een verdieping van Wiskunde B, aangeboden.
Extra aandacht bètaonderwijs