Gymnasium
Het Maerlant biedt een brede en vormende gymnasiumopleiding met de klassieke talen Latijn en Grieks. De opleiding start vanaf de brugklas. Omdat het Maerlant duidelijke eisen stelt aan de toelating, bestaat de gymnasiumafdeling uit een homogene groep intelligente en gemotiveerde leerlingen. Nog meer dan op het atheneum krijgen de leerlingen een uitdagend programma, waarin ook bij andere schoolvakken meer wordt aangeboden dan strikt noodzakelijk.

Traditiegetrouw is er voor (alle) brugklassers het project Brood & Spelen. Op die dag kleedt iedereen zich, leerlingen èn docenten, als Romein. In een doe-route ontdekken leerlingen verschillende aspecten van het Romeinse leven. Daarnaast gaan de brugklassers onder andere naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In de tweede klas staat een reis naar de oud-Romeinse nederzetting Trier op het programma. In onder- en bovenbouw worden klassieke toneelvoorstellingen bezocht. Verder is er jaarlijks voor de gehele gymnasiumafdeling een speciale gymnasiummiddag.

Gymnasium