Leerlingbegeleiding
Het Maerlant hecht veel belang aan de begeleiding van leerlingen. De leerling moet graag naar school gaan, een belangrijke voorwaarde voor succes. Daarom schenkt het Maerlant veel aandacht aan studiebegeleiding, sociaal-emotionele begeleiding en huiswerkbegeleiding.

Mentor 

Iedere klas heeft een mentor. Deze volgt elke leerling, bespreekt de studieresultaten met leerlingen en ouders en regelt zo nodig hulp. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en ouders.

Leerlingmentor

Tijdens het brugjaar krijgen de brugklasmentoren assistentie van leerlingmentoren. Dit zijn enthousiaste leerlingen uit 4 havo en 5 vwo, die brugklassers helpen bij het wennen aan de nieuwe school. De leerlingmentoren zijn aanwezig bij de kennismakingsmiddag, gaan mee op de Zeelandreis, volgen af en toe een les van ‘hun klas’, assisteren bij feesten en fungeren als vraagbaak.

Jaarlaagcoördinator

Elk leerjaar heeft een coördinator. Deze stemt de activiteiten van de klassenmentoren op elkaar af. De coördinator bereidt met de mentoren de rapportvergaderingen voor en zorgt voor evaluatie van gemaakte afspraken. Tevens is de coördinator, ná de mentor, het aanspreekpunt voor de ouders.

Decaan

De decaan onderbouw ondersteunt de mentoren bij de begeleiding van de leerlingen bij het maken van een verantwoorde profielkeuze. De decaan bovenbouw geeft invulling aan het programma LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding), dat de leerlingen voorbereidt op de juiste keuze voor een vervolgstudie. Lees meer over het programma rondom profiel- en studiekeuze

Extra ondersteuning

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. Lees meer over de extra ondersteuning die het Maerlant leerlingen biedt.
Leerlingbegeleiding