Onderwijsaanbod
Het Maerlant biedt onderwijs op havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium). De vwo-afdeling is ongeveer twee keer zo groot als de havo-afdeling.

Brugklas

In de brugklas klas staan Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, tekenen, handvaardigheid, drama (in het Engels) en lichamelijke opvoeding op het programma. Gymnasiumleerlingen krijgen ook Latijn. Brugklassers krijgen tijd om te wennen aan hun nieuwe schoolomgeving, de begeleiding is daarop afgestemd. Bij het derde rapport geven de docenten een advies voor de tweede klas: gymnasium, atheneum of havo. De docenten bepalen uiteindelijk - op basis van de resultaten - waar de leerling naar toe gaat. Meer informatie over de brugklas is te vinden in onze ouderfolder.

Tweede klas

In de tweede klas worden de vakken uitgebreid met natuurkunde en Duits en voor de gymnasiasten ook Grieks. Tijdens het mentoruur is er extra aandacht voor studievaardigheden, de resultaten en het welbevinden van de leerlingen. Aan het einde van het tweede jaar bekijken de docenten opnieuw of het gekozen onderwijsniveau past bij het kind.

Derde klas

In de derde klas worden de vakken uitgebreid met scheikunde en economie. Aan het einde van de derde klas maken de leerlingen een keuze uit vier profielen, die zij in de bovenbouw gaan volgen: Natuur & Techniek (N&T), Natuur & Gezondheid (N&G), Economie & Maatschappij (E&M) en Cultuur & Maatschappij (C&M). Tijdens het mentoruur besteedt de mentor veel aandacht aan de profielkeuze. 

Bovenbouw

De leerlingen volgen vanaf de vierde klas vakken in hun profiel en kiezen daarnaast uit een ruim aanbod aan keuzevakken. Het onderwijs in de bovenbouw bestaat uit drie onderdelen: het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het vrije deel. Het gemeenschappelijk deel is verplicht en omvat de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en klassieke culturele vorming (KCV). Voor vwo-leerlingen is het vak culturele kunstzinnige vorming (CKV) ook mogelijk. Naast de door de overheid verplicht gestelde vakken kunnen leerlingen ook examen afleggen in de vakken natuur, leven en technologie (NLT), wiskunde D, management en organisatie (M&O), filosofie, Latijn en Grieks.
Onderwijsaanbod