Sport
De school heeft twee gymzalen. De zalen beschikken over de modernste apparatuur, een klimwand en faciliteiten voor alle balsporten. Voor de onderbouw speelt het sportprogramma zich ook regelmatig buiten de deur af, zoals schaatsen op het Kurhausplein en volleyballen in het Beachstadion.
In de bovenbouw (4 en 5 havo en 5 en 6 vwo) werkt de school met een keuzesportprogramma. Hierbij kunnen leerlingen kennis maken met verschillende sporten. Zo is er in een bepaalde periode bijvoorbeeld taekwondo en in een andere periode zaalvoetbal. Activiteiten vinden ook buiten de school plaats, zoals surfen.

Aan de vooravond van de diploma-uitreiking vindt traditioneel een voetbalwedstrijd plaats tussen de docenten en de eindexamenkandidaten. Een sportieve afsluiting van een jarenlange band tussen docenten en leerlingen.

Topsporters

Leerlingen met specifieke talenten op sportief gebied volgen in principe het reguliere schoolprogramma. In overleg met de school wordt uiteraard wel bekeken hoe ze hun sportcarrière en schoolloopbaan zo goed mogelijk kunnen combineren.
Sport