Communicatie met ouders

Bijeenkomsten

Aan het begin van het schooljaar organiseert het Maerlant voor de ouders uit ieder leerjaar een voorlichtingsavond over hetgeen hun kinderen in dat specifieke leerjaar staat te wachten. Later in het schooljaar is er speciaal voor de ouders van derdeklassers een speciale informatiebijeenkomst over de profiel- en studiekeuze.

Gedurende het jaar vindt er ook nog een bijeenkomst plaats over een meer algemeen onderwerp, zoals drankgebruik, pubergedrag, social media, etc. Deze wordt georganiseerd door de Ouderraad.

Rapporten

Aan het einde van het jaar ontvangt de leerling een rapport. De cijfers zijn gedurende het schooljaar te zien in Magister. Tijdens de zgn. tafeltjesavonden kunnen ouders de voortgang van hun kind met de docenten bespreken. Indien wenselijk kan er ook tussentijds overleg zijn tussen ouders, mentor en/of docent.

Magister

Ouders hebben via een persoonlijke inlog (Magister) op de site van het Maerlant inzage in de cijfers en andere gegevens van hun kind.

Maerlant Nieuwsbrief

Gemiddeld vijf keer per jaar verschijnt de digitale nieuwsbrief "Maerlant Update", die speciaal bestemd is voor ouders.

Inzet ouders

De school is altijd op zoek naar ouders die bereid zijn om activiteiten op zich te nemen die zonder hun hulp niet kunnen plaats vinden. Daarbij valt te denken aan: klassenouder worden, lid van Ouderraad of Medezeggenschapsraad, een bijdrage leveren aan de beroepenavond of een bedrijfsbezoek faciliteren in het kader van activiteiten als Jet-Net.
Communicatie met ouders