Schoolkosten

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is opgebouwd uit een basisbedrag en een bedrag voor kosten voor onderwijsondersteunende activiteiten. De hoogte en de besteding van de ouderbijdragen worden in overleg met de ouder- en leerlingbegeleiding van de MR vastgesteld.

Met de basisouderbijdrage worden onder andere gefinancieerd: extra leer- en hulpmiddelen, ict-voorzieningen, educatieve reizen, sportdagen en culturele projecten. De bijdrage voor onderwijsondersteunende activiteiten wordt gebruikt voor onder meer de Ouderraad, leerlingenvereniging, maar ook voor een tegemoetkoming in de schoolkosten voor minder draagkrachtige ouders (Van Hille-Portengenfonds). Verder worden gelden besteed aan de aanschaf van onderwijskundige voorzieningen die door de overheid niet worden gesubsidieerd (bijv. digitale leermiddelen).

Ouderbijdrage en andere kosten 2017-2018


Brugklas
  havo/vwo  
Algemene ouderbijdrage € 220
 
Bijdrage versterkt talenonderwijs € 150
 
Zeelandreis* € 175  
Lockers** € 100,75  

Tweede klas
  havo vwo 
Algemene ouderbijdrage € 220
€ 220
Bijdrage versterkt talenonderwijs € 150  € 150
Ardennenreis* € 235 € 235
Gymnasiumreis*
€ 180

Derde klas
   havo vwo 
Algemene ouderbijdrage € 220
€ 220
Bijdrage versterkt talenonderwijs € 150 € 150
Dublinreis* € 645

Londenreis* 
€ 500

Vierde klas
  havo vwo 
Algemene ouderbijdrage € 220  € 220
IGCSE-examen € 150 € 150
Keuzesport  € 65  
Berlijnreis* 
€ 360   
Griekenlandreis***   € 850
     

Vijfde klas
 
  havo vwo 
Algemene ouderbijdrage € 220 € 220
Keuzesport € 30 € 65
CAE-examen*** (Engels) € 350
DELF-examen*** (Frans)
€ 120
Goethe-examen*** (Duits)
€ 120
Italiëreis
€ 750
Ieperreis*** € 190
 
Griekenland***
€ 850

Zesde klas
 
  vwo  
Algemene ouderbijdrage € 220
 
Keuzesport € 30,-  
CPE-examen*** (Engels) € 350
 
Ieperreis*** € 190
 
Griekenlandreis*** € 850
 
 
* De prijzen van de reizen kunnen nog wijzigen. Dit is op basis van vorig jaar en het is afhankelijk van het aantal leerlingen en activiteiten tijdens de reis.
** De locker wordt in de brugklas gefactureerd. Dit geldt voor de hele schoolloopbaan. De opbouw is gebaseerd op 5 jaren à € 15, 00 + 21% btw en een eenmalige borg van € 10,00 ongeacht doublure en/of niveau. Bij het verlaten van de school wordt de borg terugbetaald bij inlevering van beide originele sleutels.
*** Keuze voor deelname. Men kan in de klas en/of per brief aangeven of de leerling aan desbetreffende reis/activiteit wil deelnemen. De prijzen van de reizen kunnen nog wijzigen.

Schoolboeken

Ook dit jaar krijgen leerlingen gratis schoolboeken. Maerlant-leerlingen kunnen direct via Van Dijk Educatie hun bestelling doen.

Innen ouderbijdrage

Met betrekking tot het innen van de ouderbijdrage wordt, conform wettelijke bepalingen, jaarlijks een overeenkomst met de ouders afgesloten. De ouderbijdrage is in principe vrijwillig, maar wij hopen dat u de noodzaak ervan inziet en ons zodoende de mogelijkheid biedt om het onderwijs op een goed niveau aan te bieden.

Tegemoetkoming schoolkosten

Indien ouders niet in staat zijn om de ouderbijdrage zelf (volledig) te betalen, kunnen zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. U kunt hiervoor per mail contact opnemen met de rector.

Scholierenongevallenverzekering

De school heeft een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar school, gedurende het verblijf op school, alsmede tijdens de activiteiten buiten de school. Dit laatste geldt alleen in schoolverband en onder toezicht en dan ook weer op de terugweg van school naar huis. De verzekering omvat tevens het ongevallen-risico als gevolg van stoeien van de leerlingen onderling.
€ 350
€ 350
Schoolkosten