Kwaliteit en resultaten

Het Maerlant zet zich in om alle leerlingen op school zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Daarnaast probeert de school leerlingen die aan de onder- of bovenkant extra stimulans nodig hebben te helpen. 

Ieder jaar bepaalt de Onderwijsinspectie de meerjarenopbrengst van alle scholen. Deze opbrengsten gaan verder dan alleen het percentage geslaagden in een leerjaar en geven een beeld van de resultaten van de afgelopen drie schooljaren. Op de site van de Onderwijsinspectie zijn de resultaten van het Maerlant te vinden.

Zowel de slagingspercentages van het Maerlant als de resultaten vanuit de meerjarenopbrengst behoren tot de hoogste in de regio.

       havo           vwo      
 2012 92  89 
 2013  91   89 
 2014 96 94
 2015 95 93

Examenresultaten (percentage geslaagden) 

Kwaliteit en resultaten