Nieuws
Op onderstaande data vinden de ouderavonden plaats in de aula van de school.
Aanvang 19.30 uur - Vanaf 19.15 uur staat koffie en thee klaar.
Alle ouders hebben een uitnodiging per mail ontvangen.

 september  ouderavond 
 12   5 havo
 13  6 vwo
 18  brugklas
 19  2 havo
 20  4 vwo
 21  2 vwo
 25  4 havo
 26  klas 3
 27  5 vwo