Nieuws
Uitnodiging aan ouders om deel te nemen aan het sollicitatieproject 4 havo


Iedere school heeft een aantal functies te vervullen in de ontwikkeling van leerlingen. Naast het lesgeven moet worden gelet op bijvoorbeeld veilig online gaan, een gezonde leefstijl en diversiteit. Ook vaardigheden zijn van belang. Scholen worden uitgedaagd om na te denken over 21st century skills en dienen leerlingen klaar te stomen voor de ‘echte’ wereld.  We hebben gemeend om enkele vaardigheden heel concreet te benoemen en te trainen en daarom is in samenwerking met de Ouderraad het sollicitatieproject in het leven geroepen. Dit jaar starten we hiermee in 4 havo.

Wat is het sollicitatieproject?
• Leerlingen schrijven bij het vak Nederlands een zakelijke (sollicitatie)brief. 
• De brief wordt op basis van een bestaande of fictieve vacature geschreven met competenties en vaardigheden die haalbaar zijn voor onze havisten.
• De leerlingen krijgen in een gezamenlijke sessie uitleg over wat wel en wat niet te doen bij het maken van sollicitatiebrieven, maar ook de do’s en don’ts tijdens een sollicitatiegesprek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van professionele acteurs.
• De leerlingen worden allemaal uitgenodigd voor het voeren van een sollicitatiegesprek naar aanleiding van de brief die zij hebben geschreven.
• Een sollicitatiecommissie leest en beoordeelt de brief en voert het gesprek.
• Er komen vacatures voor alle profielen, CM, EM, NG en NT.
• Heel belangrijk voor een 16-jarige: de leerlingen krijgen feedback en horen waarom zij de baan wel of juist niet hebben gekregen. 
• Zeer praktisch, nuttig en relevant voor de toekomst van onze leerlingen.
• Het cijfer dat de leerlingen hiervoor krijgen telt mee als toets bij het vak maatschappijleer.
• Het project past in het lesprogramma dat door de decaan havo bovenbouw,
Joske van der Hulst, wordt aangeboden. 

Wat vragen we van u?
We zoeken 1 à 2  enthousiaste ouders met expertise in recruitment/werving en selectie of  personeelszaken die het leuk vinden om een presentatie te doen voor onze 58 leerlingen in 4havo op donderdag 16 november aanstaande, tussen ongeveer 19 en 21 uur. Van tevoren instrueert u de acteurs over uw deel van het project, u bent leidend voor de invulling van de presentatie van die avond. In de les Nederlands wordt de brief inhoudelijk voorbereid en beoordeeld.  Ook vragen we u voor materiaal te zorgen waarmee onze leerlingen aan de slag kunnen en op terug kunnen vallen. Natuurlijk kunt u rekenen op ondersteuning van school.


Ook zoeken we 15 à 20 ouders om zitting te nemen in de sollicitatiecommissies, liefst met ervaring in het voeren van sollicitatiegesprekken. U kunt werkzaam zijn in alle mogelijke sectoren, privaat en publiek, maar met uw levenservaring bent u in staat om een gesprek te voeren en te beoordelen. U leest met uw commissie de brieven vooraf en voert met een tiental sollicitatiegesprekken op dinsdag 12 december, bepaalt wie de baan krijgt en geeft de leerlingen feedback waarom hij/zij het wel is geworden of juist niet. We beginnen om 18.00 uur en voor een maaltijd wordt gezorgd. De avond zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. 
Wanneer u zich beschikbaar wilt stellen, dan vragen wij u om dit te melden bij 
Nicoline van der Linden ( nvdlindengeertsema@outlook.com ), die na haar lange tijd als voorzitter van de Ouderraad nog altijd bijzonder betrokken is bij de school. Zij is de schakel tussen de ouders en school bij dit project. 

We hopen op een ruime aanmelding!


Michiel van der Heide
coördinator havo bovenbouw
heide@maerlant-lyceum.nl