Nieuws

maandag 30 oktober t/m vrijdag 3 november

 
Binnen de Medezeggenschapsraad zijn er 2 vacatures voor ouders.
Het is fantastisch en voor de school hartverwarmend dat er veel ouders zijn die zich hebben aangemeld voor de MR.
Wegens het grote aanbod zullen er verkiezingen worden gehouden.
Er zijn 5 enthousiaste ouders die zich kandidaat stellen voor lidmaatschap van de MR.  
Het gaat om Corinne Arnold, Heleen Rijkens, Maarten Verhaar, Niek Klooster en Tijl van Straten.  
 
Alle ouders/verzorgers van onze leerlingen hebben vandaag per mail informatie en de link naar het stemformulier ontvangen.
 
We hopen op een hoge virtuele opkomst!
Namens de oudergeleding van de MR - Isabelle van Milligen