Nieuws
  
Om onze leerlingen straks nog sterker de arbeidsmarkt op te sturen en om ze nu alvast te helpen om beter te leren solliciteren voor een decentrale studieplek hebben we een nieuwe activiteit opgezet. Donderdag 16 nov was het eerste deel van het sollicitatieproject in 4h. Leerlingen kregen een paar foute gesprekken te zien, gespeeld door echte (trainings)acteurs. Te joviaal, te timide, niet luisteren, te dominant. Het kwam allemaal aan bod. Daarna deden twee recruiters van Young Professional een presentatie met sollicitatie- en CV-tips. Dit waren jongen mensen die helemaal in de belevingswereld van onze havisten zaten. Dat liep prima. Daarna kwamen de acteurs nog eens terug en werd een leerling op het podium gehaald om het spel stop te zetten en bij te sturen. Hij moest zowel de werkgever als de sollicitant met concrete adviezen de goede kant op duwen en deed dat door het spel stil te leggen en aan te geven wat er nu moest gebeuren. Dat deed hij met onderkoelde humor, erg leuk. De leerlingen kregen daarna hun eigen vacature mee, die weer de aanleiding is voor het schrijven van de zakelijke brief bij Nederlands. Daar schrijven ze hun brief en zorgen dat die verzendklaar is voor het tweede deel van het project. De heer Van de Graaf beoordeelt de brieven inhoudelijk. Het cijfer telt mee in het PTA. Het is praktisch, weer eens wat anders en past goed binnen het schoolplan om de leerlingen voorbij het behalen van het diploma te laten kijken. Het is de bedoeling om dit project ook naar het vwo uit te rollen, maar deze havo-groep is klein genoeg om het zo eens uit te proberen.

Op dinsdag 12 december hebben we het tweede deel van het project. De geschreven brief heeft geresulteerd in een uitnodiging! Dan komen de leerlingen op gesprek bij een heuse sollicitatiecommissie, bestaande uit ouders die ervaring hebben met gesprekken voeren. We hebben maar liefst 7 sollicitatiecommissies en we gaan een zo echt mogelijke setting proberen na te bootsen. Leerlingen melden zich bij de balie en wachten in de wachtruimte. Dan worden ze opgehaald en naar het gesprek gebracht. Na een 5-tal gesprekken horen de leerlingen waarom ze de baan wel of juist niet gekregen hebben. Dit soort feedback is echt bruikbaar voor leerlingen van 16 jaar.