Ouder- en leerlingtevredenheid
Om de twee jaar houdt de school onder ouders, leerlingen en medewerkers een tevredenheidspeiling. De resultaten van deze peilingen worden afgezet tegen andere scholen in Nederland én andere scholen binnen VO Haaglanden. De schoolleiding gebruikt de uitkomsten om aspecten binnen school te verbeteren. 

Samenvatting leerlingtevredenheidspeiling 2017-2018
Samenvatting oudertevredenheidspeiling 2017-2018

Vragen, opmerkingen en/of klachten

Zowel voor de leerling als voor de ouders is de mentor in principe het eerste aanspreekpunt voor een vraag, opmerking of klacht. Als een vraag of klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan kan men terecht bij de leerlaagcoördinator. Deze treedt zo nodig in contact met de schoolleiding. De schoolleiding is uiteindelijk verantwoordelijk voor het goed behandelen van eventuele klachten en verwijst waar nodig door als zij een klacht niet naar tevredenheid kan afhandelen.

In de wettelijk verplichte klachtenregeling is de gehele procedure nauwkeurig vastgelegd. Deze is op te vragen bij de administratie van de school.

Ouder- en leerlingtevredenheid