Schoolorganisatie

Schoolkarakter

Omdat de school het kleinschalige karakter graag wil behouden, stromen jaarlijks rond de 170 nieuwe brugklassers in. Er zijn twee soorten brugklassen: havo/vwo en gymnasium. Alle leerlingen krijgen vanaf de brugklas versterkt taalonderwijs Engels aangeboden. Na de brugklas gaan leerlingen uit de gemengde brugklas naar 2 havo of 2 vwo. In de derde klas moeten de leerlingen een profielkeuze maken voor de examenvakken.

Schoolleiding

De directie bestaat uit de rector, de conrector onderbouw en de conrector bovenbouw. Zij krijgen bij de dagelijkse gang van zaken ondersteuning van vier coördinatoren. Samen vormen zij de schoolleiding. De meest directe begeleiding van leerlingen vindt plaats door de mentor, de vaste begeleider van de klas. 
Het Maerlant is een laagdrempelige school met korte lijnen. Ouders en leerlingen die vragen hebben, kunnen een afspraak maken met de mentor of voor meer schoolbrede zaken met de leerlaagcoördinator of schoolleiding.

Schoolbestuur

Het Maerlant-Lyceum is een openbare school en valt onder het bestuur van VO Haaglanden. Daardoor onderhoudt het Maerlant nauwe banden met collega-scholen als Dalton Den Haag, Haags Montessori Lyceum en Gymnasium Haganum, die onder hetzelfde bestuur vallen.
Schoolorganisatie