Ouderraad

De Ouderraad (OR) vindt het belangrijk om een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan het Maerlant. We willen goed geïnformeerd zijn en blijven over ontwikkelingen die voor de school van belang kunnen zijn. Ook willen we concrete resultaten boeken om iedereen die bij de school betrokken is goed te ondersteunen en de school als geheel een stapje verder te helpen.

Doel

De Ouderraad vertegenwoordigt de ouders van school in het contact met de schoolleiding en behartigt de algemene ouderbelangen. Dit doet zij door verschillende activiteiten:

 • * Activiteiten gericht op de KOV-ouders
 • * Projecten gericht op talentontwikkeling en studiekeuze 
 • * Projecten gericht op de ouders
 • * Projecten gericht op school en het schoolplein
 • * Eenmalige, losse projecten

Daarnaast functioneert de Ouderraad als klankbord voor de rector.

Samenstelling Ouderraad 2020-2021

 • - Annette Blom (secretaris)
 • - Linda Luiks (penningmeester)
 • - Hans van Wijk
 • - Caroline van Herpen (voorzitter)
 • - Sanderijn Vermeeren-van Holten
 • - Walter Zuidgeest

Activiteiten

KOV-avonden zijn avonden (driemaal per jaar) waarop de Klasse Ouder Vertegenwoordigers praktische zaken bespreken per jaarlaag gevolgd door een plenair overleg met de rector over algemene schoolzaken. 

Beroepenavond is een avond voor leerlingen van 4-Havo en 4 VWO waarop ongeveer 20 ouders in een interactieve workshop van 25 minuten vertellen over hun vak.

Speeddate-avond is een avond voor de leerlingen van 4-Havo en 5-VWO waarop zij 6-8 speeddates van 7 minuten voeren met ouders, studievoorlichters en studenten over hun studie en werk.

What’s Next? is een programma dat de school samen met de Ouderraad heeft opgezet om leerlingen te helpen hun talenten te ontdekken en leerlingen te ondersteunen bij hun keuzes voor de volgende stap na school.

Thema-avond is een avond voor ouders waarop een externe gast een onderwerp bespreekt dat ouders en kinderen aangaat.

Pauze vieren is een initiatief van twee ouders om het schoolplein aantrekkelijker te maken. De Ouderraad ondersteunt dit initiatief.

Duurzaamheid is een thema dat Maerlant heeft omarmd door deelname aan het Eco-Schools programma. De Ouderraad ondersteunt dit initiatief.

Agenda 2020-2021

Datum activiteit tijd
Woensdag 28 oktober   1e KOV-avond    20:00
Donderdag 19 november   Speeddate avond       ntb      
 Studiemarkt 4/5/6 h/v      ntb
Woensdag 17 februari   2e KOV-avond    20:00
Donderdag 11 maart    Beroepenavond 4h/4v       20:00
Donderdag 1 april   Thema-avond Ouderraad    19:30
Woensdag 19 mei    3e KOV-avond            20:00
Zie ook jaarplanning

Documenten

KOV-Ouder! Wat is dat? 

Jaarverslag 2018-2019

We willen goed geïnformeerd zijn en blijven over ontwikkelingen die voor de school van belang kunnen zijn