Aanmelden voor de provomiddagen!

In november vinden de jaarlijkse provo-middagen plaats. Leerlingen uit groep 8 van de basisschool mogen op dinsdag 2 november, woendag 3 november en donderdag 4 november "proeven" van wat het voortgezet onderwijs op het Maerlant te bieden heeft. Ze volgen op een van de middagen 3 proeflessen bij uiteenlopende vakken. Het programma duurt van 13.30 - 15.30 uur.

Aanmelden voor dinsdag 2 en donderdag 4 november verloopt via de juf of meester van de basisschool.

Leerlingen die niet met hun eigen klas op bezoek komen, zijn van harte welkom op woensdag 3 november. Aanmelden is dan mogelijk via provomiddag@maerlant-lyceum.nl, o.v.v. voor-/achternaam en naam basisschool. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met het programma.